Välkommen

Välkommen till Digitala dagordningen. Via denna e-tjänst kan du bland annat:

  • Hämta dagordningar och handlingar
  • Hämta protokoll från tidigare möten
  • Justera protokoll
  • Meddela om du kommer att delta på de möten du är kallad till

Du kan se kallelser, dagordningar och protokoll direkt i din webbläsare eller ladda hem dessa i PDF format.

 

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för eSamhället

Verktyget levererat av